Vanliga frågor2022-12-16T08:31:53+01:00

Vanliga frågor

Lediga lägenheter2023-08-21T09:08:20+02:00

Vi har ingen bostadskö utan våra lediga lägenheter läggs ut här: https://kvalitetsbostader.realportal.nu/common/portal.php?menuid=111&pageid=117 Anmäl dig på en eller flera lägenheter, chanserna är goda att du blir erbjuden en bostad om du uppfyller våra krav. Du behöver inte göra mer än att anmäla intresse, om vi inte kontaktar dig, så har lägenheten gått till någon annan intressent.

Hyran får inte överstiga 40% av din nettolön. Om du inte uppfyller det kravet, tillåter vi att någon går i borgen för din hyra. Du får inte ha betalningsanmärkning.

Mitt hyreskontrakt/uppsägning2022-12-14T12:16:35+01:00

Du mailar din uppsägning till johanna.wislander@kvalitetsbostader.se. Ditt mail räcker som bevis (du behöver inte ringa), men vi återkopplar vanligtvis inom 2-5 arbetsdagar. Uppsägningstiden är vanligtvis tre (3) kalendermånader och gjord uppsägning kan inte ångras. Exempel: Om du säger upp avtalet den 3 januari upphör kontraktet att gälla 30 april. Säger du upp avtalet den 31 januari så upphör även det att gälla den 30 april. Utflyttad ska du vara första vardagen månaden efter. Utflyttningen ska vara klar klockan 12.00, då ska bostaden vara tömt och städad och nycklarna tillbakalämnade.

Vad är en bra temperatur för min lägenhet?2023-08-21T09:22:37+02:00

Vi försöker hålla en temperatur mellan 19 till 20 grader. Är det varmare än 18 grader så ska du inte felanmäla då du kommer att få betala för besöket om det visar sig vara varmare än 18 grader.

Om du vill ha hjälp att se till att du har bra temperatur inomhus behöver det först utredas vilken temperatur du har i lägenheten. Använd en vanlig termometer och mät temperaturen mitt i ett rum, cirka 60 centimeter ovanför golvet. Lägg inte termometern i ett fönster, mot en yttervägg eller direkt på golvet utan håll dig cirka en meter från väggarna.

Som hyresgäst ska du ha som lägst 18 grader inomhus. Under höst, vinter och vår känns det lätt kallt och ruggigt även inomhus. Tänk då på att inte ställa större möbler samt ha tjocka gardiner för elementen. Det måste vara öppet framför dem för att värmen ska kunna spridas i lägenheten. Om elementen blir förtäckta kan deras mätare tro att det redan är tillräckligt varmt, och de kan då ge ifrån sig mindre värme. Hur varma elementen känns är dock inte avgörande för när en hyresvärd måste agera eller inte. Det är också viktigt att inte täppa för ventilation eller liknande.

Vad åtgärdar jag själv i min lägenhet?2023-08-21T09:08:42+02:00

Detta åtgärdar du själv i din lägenhet: 

 • Byta batteri i brandvarnaren 
 • Rensa golvbrunn och vattenlås 
 • Byta säkringar 
 • Byta lampor och lysrör, även ugnslampa och badrumsskåpsbelysning 
 • Byta och rengöra filter i spisfläkt och fläktkåpa 
 • Rengöra ventilationsdon 
 • Rensning av avrinningsrör i kylskåp 
 • Dra åt lösa skruvar på t.ex. dörrhandtag och skåpsluckor 
 • Underhåll av egna installationer så som ex. tvätt- och diskmaskin 
 • Om du har problem med din fiber-tv eller fibernätverk, kontakta din tjänsteleverantör
Vad ingår i månadshyran?2022-12-14T12:18:29+01:00

Vatten och värme ingår vanligtvis, men kan variera beroende på bostadens ålder och ort. Vad som ingår i hyran står specificerat när du söker bostaden. Du tecknar abonnemang för hushållsel, bredband samt hemförsäkring. Några undantag finns till denna regel. I så fall informerar vi om detta när vi presenterar lägenheten som ledig.

Vad är avgifterna för avisering, flyttstädning m.m.?2024-02-16T14:29:24+01:00

Hyresavisering och betalning
Fakturaavgift, pappersfaktura: 80 kr
Påminnelseavgift: 60 kr

Vid försenad betalning tillkommer Kronofogdens avgifter. Vi använder oss inte av inkassobolag utan skickar obetalda hyror direkt till Kronofogden tillsammans med anmälan om avhysning. Se vanliga frågor för mer information.

Förvaltning
Timpris för arbete utfört av egen personal: 525 kr/timme
Bilersättning: 330 kr

Borttappad nyckel
Byte av låscylinder: Självkostnadspris

Utelåst
Ordinarie arbetstid: 500 kr
Efter ordinarie arbetstid (jour): Självkostnadspris plus administrativ avgift om 200 kr

Ombesiktning vid utflyttning
Ombesiktning av lägenheten på grund av bristfällig flyttstädning: 600 kr

Bomkörning
En bomkörning uppstår när Kvalitetsbostäder eller vår entreprenör har planerat att utföra ett arbete i din bostad men inte kunnat åtgärda detta av någon anledning. Exempelvis att du inte är hemma eller att något har förhindrat utföraren att utföra sitt arbete. Om entreprenören inte kommer in tas en avgift på 900 kr ut för bomkörningen.

Betalning med autogiro2022-12-14T12:18:57+01:00

Autogiro dras per den sista bankdagen varje månad. Ytterligare TRE dragningsförsök utförs efterföljande bankdagar.

Du behöver därför ha täckning på kontot senast den tredje bankdagen efter förfallodatum för att den sista dragningen skall kunna ske.

Exempel: Den sista infaller på en lördag eller söndag, pengarna dras från ditt konto natten till fredagen som då är förfallodagen och registreras som betald hos oss måndagen efter. Betalningen kommer att bokföras per fredagens datum.

Om du saknar täckning och autogirot har misslyckats med samtliga dragningar måste du utföra din hyresinbetalning manuellt. Alla uppgifter rörande dina inbetalningar och hyresfakturor finns på Mina Sidor.

Vad händer om jag inte betalar min hyra?2022-12-14T12:19:19+01:00

Tänk på att du alltid ska betala hyra i förskott, senast sista vardagen i varje månad. Om du inte betalar hyran i tid kommer det innebära merkostnader för dig. När förfallodatum har passerat skickas en påminnelse med påminnelseavgift och sedan ett inkassokrav till dig. Det tillkommer också ränta för varje dag tills dess att hyran är betald.

Hur undviker jag stopp i avloppet?2022-12-14T12:20:07+01:00
 • Häll inte sodor, propplösare eller andra kemikalier i avloppet. Undvik även matfett och frityroljor.
 • Använd hårsil i handfat och badkar.
 • Använd duschslangen för att spola ur badkarsröret med högt tryck och varmt vatten med jämna mellanrum.
 • Släng inte något annat än toalettpapper i toaletten. Ha en sopkorg i badrummet för att undvika att fel saker hamnar i toaletten.
 • Försiktighet med dofthållare

Om du ändå får stopp i avloppet:

 1. Använd inte propplösare eller kaustiksoda för att rensa rören. Tyvärr finns inga miljövänliga alternativ utan mekanisk rensning är både bäst och miljövänligt.
 2. Plocka isär vattenlåset som finns under handfat och diskbänk. Rengör och spola igenom det med varmvatten för att kontrollera att stoppet är lokalt.
 3. Hjälper inget av ovanstående ska du göra en felanmälan via denna länk

Om stoppet orsakats av dig som hyresgäst pga. av oaktsamhet kan du som hyresgäst bli debiterad.

Finns det persienner i bostaden?2022-12-14T12:21:08+01:00

Persienner ingår normalt inte i din bostad. Väljer du att själv montera persienner i dina fönster ansvarar du själv för persiennerna och för underhållet, likaså om hyresgästen före lämnar persienner i bostaden när du flyttar in. Tänk på att montera ljusa persienner. Om mörka persienner monteras kan glaset spricka när det blir varmt, och då får du själv stå för kostnaden vid byte av fönster.

Hur frostar jag ur frysen?2022-12-14T12:21:31+01:00

För att frysen ska kunna hålla kylan är det nödvändigt att frosta av frysen regelbundet. Här hittar du en kort film om hur du frostar av frysen LÄNK

Får jag tapetsera eller måla om i min lägenhet?2022-12-14T12:22:08+01:00

Du får själv tapetsera eller måla i din bostad dock ska arbetet utföras fackmannamässigt. Det betyder att arbetet ska följa de branschregler som finns.

Väggar får målas om men tänk på att undvika starka kulörer. Vill du tapetsera så ska du undvika starka kulörer samt mönstrade tapeter. Tänk på att redan målade ytor ska vara målade och väggar med tapet ska vara tapetserade. Du får förbättringsmåla taket, det ska dock vara vitmålat.

Tänk på att du kan bli ersättningsskyldig om du använder fel material, inte göra arbetet fackmannamässigt, använt starka kulörer eller mönstrade tapeter.

Hur lämnar jag en felanmälan?2022-12-14T12:23:18+01:00

Felanmälan lägges ENDAST på nätet genom att klicka på följande länk.

Vi kan inte starta felanmälningar (förutom akuta fel) på andra sätt om felanmälan inte kommit in via systemet.

Vårt mål är att åtgärda icke-akuta fel inom 1-4 veckor beroende på felets komplexitet.

Hur anmäler jag ett akut fel?2022-12-14T12:24:07+01:00

Om det uppstår ett akut fel i ditt hem eller i huset du bor i ska du snarast kontakta Kvalitetsbostäders kundservice så att vi kan åtgärda felet. När det är akut och vår kundservice är stängt ringer du till JOTAC på telefonnummer 0455-287 00. Vid fel eller driftstörningar som kan medföra allvarliga skador åtgärdas dessa direkt av fastighetsjourens personal. Det vanligaste är att jouren gör en provisorisk reparation som sedan följs upp och slutförs av Kvalitetsbostäder  på kontorstid. Observera att du kan få stå för kostnaden om fastighetsjouren åker ut på ett jobb som inte är akut.

Vad räknas som ett akut fel?2022-12-14T12:24:38+01:00

Avlopp: Stopp i avlopp med stigande vatten. Vattnet rinner inte ner i avlopp och risk finns för vattenskada eller personskada.

El: Helt strömlös lägenhet / trapphus eller skada på elledning. Risk finns för personskada.

Vatten: Vatten strömmar kraftigt från t ex ledning och eller en kran och åker ned på golvet i mitt kök.

Vitvaror: Kyl, frys eller spis är helt ur funktion.

Vad räknas inte som ett akut fel?2022-12-14T12:25:04+01:00

Vid icke akuta fel ska du göra en vanlig felanmälan på nätet (se stycket för felanmälan). Tänk på att du kan få stå för kostnaden om fastighetsjouren åker ut på ett jobb som inte är akut. Vi debiterar självkostnadspris.

 

Avlopp: Vattnet rinner långsamt i avloppet men det är inte helt stopp eller rinner sakta ned i golvbrunnen i badrummet.

El: Automatsäkring eller propp i lägenhetens proppskåp har löst ut.

Glas: Spricka i glasruta.

Skadegörelse: Klotter eller annan skada där det inte finns risk för inbrott, stöld eller personskada.

Vatten: Droppande kran.

Vitvaror: Trasig lampa i kyl eller frys. Spisplatta eller ugn fungerar ej.

Tvättstuga: Inlåst tvätt åtgärdas ej förutom då efterföljande dygn är helgdag

Vem kontaktar jag om mitt bredband inte fungerar?

Har du problem med din internetanslutning ska du alltid börja med att stänga av och starta om din utrustning.

Hjälper inte detta kontaktar du din tjänsteleverantör, alltså det företag som du har tecknat ditt bredbandsavtal hos (kan till exempel vara Telia, Bredband2, Bahnhof, med flera).

De hjälper dig med felsökning och tar reda på om det finns någon bakomliggande orsak till problemet.

Kan jag hyra ut i andra hand?2022-12-14T12:26:14+01:00

Kvalitetsbostäder försöker alltid att ha boende på förstahandskontrakt. Det enklaste är att du säger upp din lägenhet och sedan får förtur till att hyra en lägenhet efter perioden den perioden som du tänkte hyra ut i andrahand.

Skälet är att vi alltid vill ha ett förstahandskontrakt med den hyresgäst som bor i lägenheten.

Tänk på att olovlig andrahandsuthyrning i sig är uppsägningsgrundande.

Störning på grund av renovering?2023-08-21T09:23:01+02:00

I det fall det pågår renovering i din fastighet som utförs av Kvalitetsbostäder, genomför vi alltid dessa under kontorstid för att minska buller i fastigheten när det är så lite människor som möjligt i huset. Du har normalt ingen möjlighet att få nedsättning av hyra för nödvändiga renoveringar som måste utföras som löpande underhåll.

Nedsättning av hyra på grund av störning?2023-08-21T09:22:49+02:00

Har du en onormal ljudnivå i din lägenhet som inte beror på nödvändigt underhåll utfört i Kvalitetsbostäders regi. Kontakta förvaltare.

Vad gäller för flyttstädning?2023-08-21T09:20:58+02:00

Din lägenhet vid avflytt skall lämnas flyttstädad. Här kommer en checklista för flyttstäd. Vi vet att det är jobbigt att både flytta och göra en flyttstädning själva. En god idé kan vara att nyttja ditt RUT-avdrag, som ger dig 50% i rabatt på flyttstädning hos städbolag. Vi brukar arbeta med www.ekolux.se som gör ett bra arbete med flyttstädningar.

Om din städning inte håller en god kvalitet, så kommer vår personal behöva göra en andra besiktning efter din kompletteringsstädning. Priset för denna kompletteringsbesiktning är 600 kr. 

Till toppen