Anpassade lokaler och bostäder

som skapar bättre boende

och nöjdare hyresgäster

Bättre boende och nöjdare hyresgäster

Hur vi arbetar

Kvalitetsbostäder är att beteckna som en hybrid mellan ett traditionellt förvaltningsbolag och en fastighetsutvecklare med fokus på boende. En lägenhet eller lokal som är anpassad för just dig kräver mer kunskap och omsorg, men i gengäld skapar vi bättre ytor och får nöjdare hyresgäster. Som bolag har vi mångårig erfarenhet av förvaltning och förädling av fastigheter.

 

Kvalitetsbostäder, boende anpassade för dig.

Nyckeln till kvalitet

Kvalitetsbostäder har funnits sedan 1991, och är fastighetsbolaget som kombinerar det lilla företagets entreprenörskap och innovationskraft, med det stora bolagets möjlighet till stordriftsfördelar och pressade kostnader. Detta är möjligt tack vare aktiva ägare, korta beslutsvägar och minimal administration. För att skapa synergier jobbar Kvalitetsbostäder i nätverk bestående av andra verksamma byggbolag, fastighetsägare och konsulter inom sektorn.

Hur vi arbetar

Kvalitetsbostäder är att beteckna som en hybrid mellan ett traditionellt förvaltningsbolag och en fastighetsutvecklare med fokus på boende. En lägenhet eller lokal som är anpassad för just dig kräver mer kunskap och omsorg, men i gengäld skapar vi bättre ytor och får nöjdare hyresgäster. Som bolag har vi mångårig erfarenhet av förvaltning och förädling av fastigheter.

 

Kvalitetsbostäder, boende anpassade för dig.

Närbild på en mortel, kanna, skärbräda och en växt på en köksbänk

Nyckeln till kvalitet

Kvalitetsbostäder har funnits sedan 1991, och är fastighetsbolaget som kombinerar det lilla företagets entreprenörskap och innovationskraft, med det stora bolagets möjlighet till stordriftsfördelar och pressade kostnader. Detta är möjligt tack vare aktiva ägare, korta beslutsvägar och minimal administration. För att skapa synergier jobbar Kvalitetsbostäder i nätverk bestående av andra verksamma byggbolag, fastighetsägare och konsulter inom sektorn.