Fastigheter med känsla

Nyckeln till kvalitet

Kvalitetsbostäder har funnits sedan 1991, och är fastighetsbolaget som kombinerar det lilla företagets entreprenörskap och innovationskraft, med det stora bolagets möjlighet till stordriftsfördelar och pressade kostnader. Detta är möjligt tack vare aktiva ägare, korta beslutsvägar och minimal administration. För att skapa synergier jobbar Kvalitetsbostäder i nätverk bestående av andra verksamma byggbolag, fastighetsägare och konsulter inom sektorn.

Som bolag har vi mångårig erfarenhet av förvaltning och förädling av fastigheter.  Vi eftersträvar alltid att använda de senaste, och mest miljövänliga sätten att drifta och producera en lägenhet. Ett boende eller lokal anpassad för just dig kräver mer kunskap och omsorg, men i gengäld skapar vi i ett bättre boende och får nöjdare hyresgäster. Kvalitetsbostäder, boende anpassat för dig.